Weissberg Architect Atelier

Primorskiy - Office Center

Primorskiy Office Center
Area 15 000 sq. m
Architect Evgeniy Weissberg
Architect Vitaliy Shvets
Visualisation Evgeniy Kozak
Odessa, Ukraine 2014